U današnje vrijeme Internet je, kao slobodan medij, vrlo ugrožen. Velike kompanije, pružatelji usluga i Vlade pojedinih zemalja pokušavaju što više pratiti aktivnost korisnika Interneta. Isto tako, uvode se različiti zakoni kojima se ograničava sloboda ljudskog izražavanja ili prava na informacije.

Onionrouting je tehnika pomoću koje se korištenjem kriptografije i prosljeđivanjem poruka kroz niz posrednika povećava anonimnost korisnika Interneta.

Program TOR, nastao u sklopu projekta The onion router, implementira tehniku Onion routinga, te je dostupan korisnicima na svim platformama. Pomoću tog programa korisnici mogu anonimno pretraživati Internet, razgovarati ili dijeliti digitalne sadržaje.

Dokument opisuje tehniku Onion routinga, te objašnjava mogućnosti koje nudi TOR. Isto tako navedeni su i nedostaci koji se javljaju kao posljedica korištenja ove tehnike.

 

 

Penetracijsko ispitivanje je u posljednje vrijeme sve popularniji način provjere sigurnosti računalnih sustava. Kako je to zapravo simulacija zlonamjernog napada na sustav,  osobama koje provode ispitivanje na raspolaganju stoji mnoštvo alata kojima se mogu služiti.

Linux distribucije za penetracijsko ispitivanje nastale su da bi olakšale sam proces penetracijskog ispitivanja. One na jednom mjestu okupljaju mnoštvo specijaliziranih alata organiziranih u kategorije.

Posljednjih godina izašlo je mnogo distribucija koje se međusobno više ili manje razlikuju, no velik izbor distribucija ponekad predstavlja problem prilikom odabira  najpogodnije.

U dokumentu su opisane i međusobno uspoređene najpoznatije distribucije za penetracijsko ispitivanje te je napravljen kratak osvrt na dosadašnji razvoj te nastavak razvoja takvih distribucija u budućnosti.

 

 

Baze podataka su organizirane zbirke podataka u digitalnom obliku. Programski alati kojima se baze održavaju, upravljaju i kreiraju zovu se sustavi za uređivanje baza podataka -  SUBP (eng. database management system, DBMS). Pošto je većina podataka od kritične važnosti, bilo onih znanstvenih, zdravstvenih ili vojnih, organizirana u neku vrste baze podataka, njihova sigurnost postaje sve veći i gorući problem.

Kako porast vrijednosti baza podataka za računalnu struku raste, tako raste i težnja za posjedovanjem njihovog sadržaja od strane zlonamjernih korisnika. Baze podataka stoga je potrebno osigurati pomoću mehanizama zaštite koji su ugrađeni u SUBP, operacijsku sustav ili mrežne sustava za zaštitu pristupa. Spomenuti mehanizmi opisani su u ovom dokumentu.

 

Dnevnički podaci (eng. event logs) su zapisi na računalima i mrežnim uređajima koji opisuju događaje koji su se u određenom vremenu na njima odvijali. Sastoje se od dnevničkih unosa (eng. log entry). Svaki zapis sadrži svoj identifikator, vremenski pečat (eng.  timestamp) te opis zbivanja koje je zabilježeno.

Dnevnički zapisi postoje na računalima kako bi se njihovom analizom riješili sigurnosni i funkcionalni problemi koje neki računalni odnosno mrežni sustav ima. Analiza podataka može biti vrlo problematična, a razlog tome je velika količina podataka koja se generira i mogućnost zlonamjernog modificiranja dnevničkih podataka, ukoliko se dogodi upad, od strane napadača kako ih se ne bi detektiralo. Želja je administratora učiniti upravljanje dnevničkim podacima što jednostavnijim, fleksibilnijim i bržim kako bi se povećala sigurnost i pouzdanost računalnih sustava.

 

U posljednje vrijeme u medijima diljem svijeta se često spominje novi član Microsoftove obitelji operacijskih sustava Windows. Riječ je o operacijskom sustavu Windows 8 čiji se dolazak na tržište očekuje 15. kolovoza 2012. godine.  Tvrtka Microsoft najavila je Windows 8 kao potpuno promijenjeni operacijski sustav u odnosu na dosadašnje Windows operacijske sustave čiji je cilj ponuditi korisnicima mnoštvo novih, modernih mogućnosti, od samog izgleda korisničkog sučelja, preko performansi do sigurnosti.

Dokument daje uvod u razvoj operacijskih sustava Microsoft Windows od njihovih početaka 1985. godine pa sve do danas, pregled novosti koje donosi operacijski sustav Windows 8 s posebnim naglaskom na sigurnosne novine, te mišljenja javnosti i stručnjaka s područja sigurnosti o novom, promijenjenom operacijskom sustavu.

 

Idi na vrh