Profesor Morris Chang zajedno sa svojim timom na državnom sveučilištu u Iowi razvija nov način provjere autentičnosti korisnika prilikom prijave u neki sustav. Umjesto klasičnog upisivanja lozinke, koja može biti ukradena, prepisana i slično, profesor Chang razvija sustav koji bi koristio takozvanu autentifikaciju pritisaka tipki. Naime, on je uočio kako svaka osoba ima jedinstven način tipkanja po tipkovnici. Osim brzine tipkanja, pauze prilikom pisanja između različitih tipki također su jedinstvene. Ovaj način provjere autentičnosti korisnika jedinstven je po tome što konstantno provjerava da li se radi o istom korisniku. Biometrijske identifikacije korisnika ili autentifikacije putem lozinke prisutne su samo jednom i to prilikom prijave u sustav, dok odjavu mora obaviti sam korisnik. Kod ovog novog pristupa odjavu vrši sam sustav kada primijeti da korisnik više nema isti uzorak tipkanja. Provjeravanje korisnika odvija se konstantno dokle god je korisnik prijavljen u sustav. Trenutni problem novog načina provjere korisnika nalazi se u tome što korisnici moraju konstantno jednoliko pisati po tipkovnici, čim prestanu sustav ih automatski odjavi. Detaljniji opis nalazi se na stranicama portala cnet.

Idi na vrh