Novi pisači nisu više samo pisači, oni u sebi sadrže uređaje za spremanje podataka i nalaze se na mreži. Pisači u tvrtkama mogu biti lagani izvor za krađu podataka jer pohranjuju informacije u memoriju iz koje se mogu preuzeti ili se mogu neprimjereno presresti tijekom komunikacije klijent-pisač. Njima se mora upravljati i zaštiti ih kao i ostatak IT (eng. Information Technology) infrastrukture. Prvo što korisnici trebaju napraviti jest osigurati svoj uređaj tako da se on nalazi na sigurnom mjestu i onemogućiti fizičke priključke. Zatim, treba kontrolirati pristup traženjem provjere autentičnosti za pristup postavkama i funkcijama kako bi se smanjili sigurnosni propusti. Također,  treba osigurati podatke jer osjetljive informacije putuju mrežom do pisača te se tamo nalaze u memoriji. Korisnici bi trebali kodirati (štititi) i zadatke koje pisač obavlja. Točnije, potrebno je zaštiti podatke i prije nego oni dođu do uređaja provjerom autentičnosti korisnika te povezati podatke s korisnicima. Sljedeće što je potrebno jest zaštiti dokumente tako da se ne ispisuju ako korisnik nije u blizini. Na kraju treba nadzirati i upravljati okruženjem u kojem se ispisuju dokumenti. Postoje alati koji mogu pomoći pratiti i spremati aktivnosti pisača kako bi se nadziralo njegovo korištenje i revizija ispisa.

Idi na vrh