Centar informacijske sigurnosti (CIS) Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) poziva vas na predavanje:

„Prava intelektualnog vlasništva - 

prikaz kroz studiju slučaja“

koje će odvjetnica Albina Dlačić, specijalist za područja autorskih prava i intelektualnog vlasništva, održati u utorak 23. travnja 2013.g. u 17h u dvorani D160 FER-a. U predavanju će na realnom slučaju iz sudske prakse biti objašnjena problematika intelektualnog vlasništva i vezana zakonska regulativa.

Zbog ograničenog kapaciteta dvorane, pozivamo vas da se prijavite za predavanje putem forme.

Albina Dlačić diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. godine. Od 1997. godine radi kao odvjetnica (registrirani zastupnik pri Zavodu za intelektualno vlasništvo). 2008. godine postaje europski patentni zastupnik, a 2012. godine dobiva priznanje o specijalizaciji iz područja autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva od Hrvatske odvjetničke komore. Autorica je nekoliko publikacija (studija i stručnih članaka) iz područja računalnog prava, zaštite baza podataka, autorskog i srodnih prava, Interneta, te prava intelektualnog vlasništva općenito i član nekoliko strukovnih udruga koje se bave pitanjima iz područja intelektualnog vlasništva (HDAP; AIPPI; LES; ITechLaw, itd.).

Idi na vrh