Centar informacijske sigurnosti FER-a poziva vas na predavanje

Cyber kriminal u RH - Tko je sve zločest?

koje će održati Marko Vrkljan, djelatnik MUP-a, Kibernetička sigurnost

srijedu, 21. veljače 2018. u 16:00 sati dvorani D-160 

Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

Predavanje će se baviti cyber kriminalom i biti fokusirano na slijedeće točke:

  • Novi mini ustroj MUP-a
  • Zakonski okvir
  • Trendovi u cyber svijetu
  • Kriminalistička istraživanja vezana za cyber kriminal
  • Budući izazovi

 

 

 

 

Marko Vrkljan završio je Fakultet prometnih znanosti, smjer telekomunikacije, djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova, u Upravi kriminalističke policije, linija rada Kibernetička sigurnost. Tijekom svoga stručnog rada održao je predavanja na konferencijskim i stručnim skupovima u RH i inozemstvu iz domene sigurnosti. Isti se stručno usavršava redovitim sudjelovanjima na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama, edukacijama i seminarima. Osim navedenog, g. Vrkljan kontinuirano sudjeluje u raspravama na temu Kibernetičke sigurnosti s policijskim službenicima iz Ureda Europol-a, Interpol-a i CEPOL-a. 

2013/2014. godine upisuje Poslijediplomski specijalistički studij, Informacijska sigurnosti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

 

Zbog osjetljivosti teme i sadržaja predavanja, neće biti prijenosa uživo niti će snimka biti objavljena za naknadno gledanje.

Pozivamo stoga sve zainteresirane da dođu u srijedu, 21.02.2018,

u dvoranu D-160 Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Idi na vrh